Typy súborov

Typ súboru, nazývaný tiež formát súboru, je konkrétny spôsob kódovania informácií za účelom ich uchovania v počítači. Inak povedané, všetko čo v počítači vytvoríte a chcete si uložiť (textové dokumenty, obrázky, prezentácie, tabuľky...), musí mať nejaký formát, t.j. nejakú koncovku či príponu. Na základe tejto prípony počítač vie, v akom programe má konkrétny súbor otvoriť. Nemôže sa teda stať, že program určený na prezeranie obrázkov otvorí audio súbor "mp3".

 

Najčastejšie prípony:

kancelárske:

prípona

charakteristika

aplikácie používané na spustenie a editáciu

odf

štandardizovaný otvorený formát pre kancelárske účely, z ktorého vychádzajú formáty odt, ods, odp a iné

OpenOffice.org

odt

štandardizovaný otvorený formát pre kancelárske účely, textový editor

OpenOffice.org

ods

štandardizovaný otvorený formát pre kancelárske účely, tabuľkový editor

OpenOffice.org

odp

štandardizovaný otvorený formát pre kancelárske účely, prezentačný editor

OpenOffice.org

pdf

štandardizovaný dokumentový formát firmy Adobe

Acrobat Reader, OpenOffice.org

doc

propietárny kancelársky formát, textový editor

MS Office, OpenOffice.org

xls

propietárny kancelársky formát, tabuľkový editor

MS Office, OpenOffice.org

ppt

propietárny kancelársky formát, prezentačný editor

MS Office, OpenOffice.org

docx

propietárny kancelársky formát, textový editor

len MS Office 2007*, OpenOffice.org

xlsx

propietárny kancelársky formát, tabuľkový editor

len MS Office 2007*, OpenOffice.org

pptx

propietárny kancelársky formát, prezentačný editor

len MS Office 2007*, OpenOffice.org

rtf

propietárny kancelársky formát, textový editor

MS Office, OpenOffice.org

 

grafické/obrázkové:

 

prípona

charakteristika

aplikácie používané na spustenie

bmp

grafický/obrázkový, nekomprimovaný a bezstratový formát

Zobrazovač obrázkov a faxov (Windows Picture and Fax Viewer) - implementovaný priamo v operačnom systéme Windows

jpg

grafický/obrázkový, komprimovaný a stratový formát

Zobrazovač obrázkov a faxov (Windows Picture and Fax Viewer) - implementovaný priamo v operačnom systéme Windows

gif

grafický/obrázkový, komprimovaný a bezstratový formát

Zobrazovač obrázkov a faxov (Windows Picture and Fax Viewer) - implementovaný priamo v operačnom systéme Windows

 

multimediálne/audio, video:

 

prípona

charakteristika

aplikácie používané na spustenie

avi

audiovizuálny formát (video)

Windows Media Player

mpeg/mpg

audiovizuálny formát (video)

Windows Media Player

wmv

audiovizuálny formát (video)

Windows Media Player

mov

audiovizuálny formát (video)

Windows Media Player

mp3

audio formát (audio)

Windows Media Player

 

komprimačné/baliace:

 

prípona

charakteristika

aplikácie používané na zbalenie a rozbalenie súborov

zip

komprimovaný súbor

implementovaný (obsiahnutý) v operačnom systéme Windows, 7zip

rar

komprimovaný súbor

7zip - len dekompresia

7zip

komprimovaný súbor

7zip - kompresia a dekompresia

 

webové:

 

prípona

charakteristika

aplikácie používané na zbalenie a rozbalenie súborov

html

webový súbor

Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, ...

php

webový súbor

Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, ...

 

spustiteľné:

Ak neviete, aký program sa kliknutím na súbor s takouto príponou spúšťa, NESPÚŠŤAJTE HO!

 

prípona

charakteristika

tieto prípony spúšťa

exe

spustiteľný súbor

aplikácie operačného systému Windows

com

spustiteľný súbor

aplikácie operačného systému Windows

bat

spustiteľný súbor

aplikácie operačného systému Windows

vbs

spustiteľný súbor

aplikácie operačného systému Windows

pif

spustiteľný súbor

aplikácie operačného systému Windows

scr

spustiteľný súbor

aplikácie operačného systému Windows

 

* - nižšie verzie MS Office (2003, XP, ...) nevedia otvoriť súbor s touto príponou