Všeobecné

 

Archívy

Štátne archívy v SR

Archív literatúry a umenia v Martine

Slovenský národný archív

České a iné archívy - v nemčine

Archiv hlavního města Prahy

Archiv Jana Patočky

Archiv Národního muzea

Archiv Pražského hradu

Archiv Ústavu pro soudobé dějiny

Masarykův ústav České Akademie věd a Archiv akademie věd v Prahe

Národní archiv Praha

Památník Národního písemnictví

Magyar Országos Levéltár – Maďarský krajinský archív v Budapešti

Digitalizované materiály z Maďarského krajinského archívu

Adresár rakúskych archívov

Dolné Rakúsko - zemský archív

Horné Rakúsko - zemský archív

Štajersko - zemský archív

Rakúsky národný archív vo Viedni – Österreichisches Staatsarchiv

Bundesarchiv der Bundesrepublik Deutschland

Archives nationales, FR

The National Archives, UK

National Archives and Records Administration, Washington

 

Knižnice

Slovenská knižnica - centrálny katalóg slovenských knižníc

Mestská knižnica v Bratislave

Slovenská národná knižnica v Martine

Slovenská pedagogická knižnica, Bratislava

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Univerzitná knižnica v Bratislave

Ústredná knižnica Filozofickej Fakulty UK

Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied v Bratislave

Národní knihovna České republiky, Praha - online katalógy

Moravská zemská knihovna

Spoločná česko-slovenská parlamentná knižnica /česká verzia/ /slovenská verzia/

Országos Széchényi könyvtár - Maďarská krajinská Széchényiho knižnica

Jagelonska kniznica v Krakove

Rukopisy zo špecialnych fondov Jagelonskej kniznice v Krakove

Kniznica Varšavskej univerzity

Těšínská knižnica - Naskenované staré tlače k dejinám Sliezska

Cieszyńska Biblioteka Wirtualna - Těšínská virtuálna knižnica

Knižnica Viedenskej univerzity

Rakúska národná knižnica

Zahraničné súborné katalógy

 

On-line archívy a knižnice a online materiály 

Europeana - Európska digitálna knižnica 

World Digital Library - pod záštitou UNESCO

Cieszyńska Biblioteka Wirtualna - Těšínská virtuálna knižnica

CLAVIS  MONVMENTORVM  LITTERARVM - české dokumenty do r. 1800 

Česká čítanka - digitalizované historické texty a beletria 

Digitální knihovna Arna Nováka

KLASICI.SK Dokumenty k dejinám Slovenska on-line

E-knižnica - Forum Historiae

E-knižnica Univerzitnej knižnice Bratislava

D-knižnica Univerzitnej knižnice Bratislava

Manuscriptorium - digitalizované dokumenty Univerzitnej knižnice Bratislava

Find Articles at BNET - vyhľadávač článkov

History central catalogue

Manuscriptorium - skeny rukopisných pamiatok (pre plné využitie nutná platená registrácia)

Materiály k téme "Pražská jar"

Memoria slovaca

On-line archív denníka The Times   

MOZAIKA - online audio a video archív k dejinám Slovenska

On-line materiály k obdobiu nacizmu v Rakúsku, možnosť štipendií

Open Library

Open Society Archives

Projekt „Anno“ – AustriaN Newspapers Online (digitalizované časopisy online)  

Literaturdokumentation zur Geschichte Ostmitteleuropas - LitDok Ostmitteleuropa, Herder Institute – literárna dokumentácia k dejinám strednej a východnej Európy

Projekt Gutenberg

System Kramerius - česká literatúra

Zlatý fond SME - digitalizovaná historická literatúra a beletria

Wiley open library

ZENO.org Meine Bibliothek

 

Bibliografie

Bibliografia k slovenským dejinám od roku 1990 

Bibliografia Historického časopisu 1953 - 1989 

Bibliografia českej historiografie od roku 1990

Bibliografia Českého časopisu historického

Herodotos 2.0

Noviny a časopisy na Slovensku do roku 1938

 

Encyklopédie a slovníky

Encyklopédia vojenskej techniky

Lexikon.sk

Otvorená filozofická encyklopédia

Slovník české literatury po roce 1945

Wikipédia - slovenská verzia

Encyclopedia Article Center MSN 

Encyklopedia Britannica

On-line Britannica z r. 1911

Encyklopedia of 1848 Revolutions

Encyclopedia Mythica

Wikipedia.org

 

Periodiká, edičné rady a zborníky

Súborný katalóg periodík

World Newspapers and Magazines

Aetas – Történettudományi folyóirat (on-line od r. 1996 do 2006)

Biografické štúdie

Česká literatura /obsah/ /online/

Český časopis historický

Človek a spoločnosť - internetový časopis Spoločenskovedného ústavu SAV

Dejiny - internetový časopis inštitútu histórie FF PU v Prešove 

Dějiny a současnost (v rubrike "Archiv" články on-line)

Etnologické rozpravy

Forum historiae

HISTORIA NOVA - dejiny prístupné všetkým

História - revue o dejinách spoločnosti

Historická revue

Historický časopis

Bibliografia Historického časopisu 1953 - 1989

HISTORYWEB.sk - budúcnosť pre minulosť

Historie – Otázky – Problémy

Kritika & Kontext, časopis

Lidé města - Urban people

Medea – Studia mediaevalia et antiqua

Člověk - časopis pro humanitní a spoločenské vědy

Kuděj - časopis pro kulturní dějiny

Korall, maďarský spoločenskovedný časopis

Pamiatky a múzeá

Pamiatky Trnavy a trnavského kraja

Projekt „Anno“ – AustriaN Newspapers Online (digitalizované časopisy online)

Sehepunkte - mesačník s recenziami z oblasti historiografie 

Slovanský přehled 

Slovenský národopis

Zborníky Studia Academica Slovaca

Replika - maďarský spoločenskovedný časopis

Samizdatový časopis Vokno 1979 - 1989

Századok - maďarský historický časopis

Találjuk-ki - maďarský portál o problematike stredo-východnej Európy

The History Journals Guide

Verbum historiae

Zahraničné časopisy a ich obsah on-line

Electronic Journals library

 

Špecializované portály

Associazione Italiana per lo Studio dei Santi, dei Culti e dell´ Agiografia v Ríme - stránka historikov zaoberajúcich sa štúdiom svätcov

Centro Italiano di studi sull’alto Medioevo v Spolete - stránka organizácie, ktorá sa zaoberá raným stredovekom

Dejiny.sk

Druhá svetová, portál zameraný najmä na vojenské dejiny 20. storočia, obzvlášť obdobie 1939-45

EH.net, americký portál venovaný hospodárskym dejinám

Fronta.cz - Druhá světová válka

H-NET Humanities and Social Sciences Network, recenzie, diskusie

"Kakanien revisited"- eine Plattform für interdisziplinäre Forschung im Bereich Mittel-Ost- bzw. Zentraleuropa - informačný a vedecko-výskumný portál

Projekt KaKanien.info

Knihy a spoločnosť - recenzie

Noesis – orgán Rumunského inštitútu pre filozofiu a dejiny vedy

Oral History Society - metodológia, informácie

Mediewistika.net, poľská medievistika

Pražský web pro studenou válku

Rodokmeň - Rodopis,genealógia, pátranie po predkoch a ich osudoch

Terra recognita  /maďarská verzia/

Slovenský archivár

Šľachta - stránka o histórii šľachtických rodov

Uhorské a maďarské zákony on-line

Válka.cz - vojenské dejiny

 

Biografie, osobné stránky, stránky osobností

Databáza osôb európskej šľachty

Databáza osôb európskych kráľovských rodov

Osobnosti.sk

 

Dušan Samuel Jurkovič 

Ľudovít Štúr

Jonáš Záborský

 

Múzeá

MUZEUM.sk - história miest a obcí Slovenska, múzeá, galérie, pamiatky, hrady a zámky

Gemersko - malohontské múzeum, Rimavská Sobota

Liptovské múzeum v Ružomberku

Muzeum Karla Zemana

Múzeum Mesta Bratislava

Múzeum SNP

Slovenské národné múzeum

Trenčianske múzeum, Trenčín

Východoslovenské múzeum, Košice

Muzeum komunizmu, Praha

Dom teroru

Múzeum Varšavského povstania

Železničné múzeum Stará Turá

 

Galérie

Art Project -virtuálne prehliadky svetových galérií

 

Inštitúcie a komisie

Historický ústav Slovenskej akadémie vied

Ústav pamäti národa

CEFRES - Centre français de recherche en sciences sociales, Praha

Historický ústav Akademie věd České Republiky

Kabinet pro klasická studia AV ČR

 

Univerzity, ústavy, katedry

Ústav českých dějin, Filozofická fakulta univerzity Karlovy v Praze

 

Štipendiá a programy

SAIA, n.o. - Skovenská akademická informačná agentúra 

 

Pomôcky

Slovníky

Slovník.sk

Švabach/Fraktur/Kurent

 

Mapy

Mapy Uhorska a Slovenska

Staré mapy Slovenska

Mapy Uhorska

Druhé jozefínske mapovanie

Plzeň a Plzeňsko na starých mapách

Staré mapy z Čiech, Moravy a Sliezka

Tabula Peutingeriana

BUNTING, Heinrich (1545 - 1606) Itinerarivm sacrae scriptvrae (1581)

 

 

Iné

Links fur Historikerinnen

 

Poznámka: Pri prechode na zabezpečenú stránku HTTPS je nutné prijať certifikát, hoci obľúbené prehliadače ako IE, Firefox či Chrome toto považujú za ohrozenie bezpečnosti!

Firefox - OZNÁMENIE - Zabezpečené pripojenie zlyhalo Návod

Internet Explorer - OZNÁMENIE - There is a problem with this website's security certificate.