Prijímacie konanie 2015

Bakalárske štúdium (1. stupeň):

Všeobecné podmienky prijatia na bakalárske štúdium

Študijné programy otvárané na FiF UK v akademickom roku 2015/2016

Pravidlá prijímacieho konania na FiF UK na akademický rok 2015/2016

Všeobecné informácie o prijímacom konaní na akademický rok 2015/2016

Informácie pre uchádzačov so špecifickými potrebami

Vysvetlenie bodov 4 a 5 pravidiel prijímacieho konania: Inštrukcia pre výber možných kombinácií študijných programov na prihláške

Informácie o štúdiu a požiadavkách na prijímacie skúšky na FiF UK na akademický rok 2015/2016

Deň otvorených dverí: 24. januára 2015 (sobota)

Termín podania prihlášky: do 28. februára 2015

Termín konania prijímacích skúšok: 8. - 12. júna 2015

Elektronická prihláška na UK, akademický rok 2015/2016

 

Pozrite si krátky film o Filozofickej fakulte UK, ktorý pri príležitosti jej 90. výročia roku 2011 natočili dve absolventky našej Katedry žurnalistiky.

Ak chcete vedieť viac o aktuálnom živote fakulty, pridajte si medzi priateľov náš profil na Facebooku.

 

Magisterské štúdium (2. stupeň)

Všeobecné podmienky prijatia na magisterské štúdium

Študijné programy otvárané na FiF UK v akademickom roku 2015/2016

Pravidlá prijímacieho konania na FiF UK na akademický rok 2015/2016

Všeobecné informácie o prijímacom konaní na akademický rok 2015/2016

Informácie pre uchádzačov so špecifickými potrebami

Informácie o štúdiu a požiadavkách na prijímacie skúšky na FiF UK na akademický rok 2015/2016

Termín podania prihlášky: do 30. apríla 2015

Termín konania prijímacích skúšok (študijné programy muzikológia a psychológia): 16. júna 2015

Elektronická prihláška na UK, akademický rok 2015/2016